Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 675 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Dicle Haber Ajansının aralarında bulunduğu  toplam 15 ajans, gazete ve dergi kapatıldı. 

KHK'de, kapatılması kararlaştırılan basın yayın kuruluşları ile daha  önceki KHK'lerde kapatılanlar listesinde yer alıp bu listeden çıkarılan  kuruluşlara yer verildi.


Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin  milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya  gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan Dicle haber Ajansı, Jin  Haber Ajansı ve Özgür Gündem, Azadiya Welat, Yüksekova Haber, Batman Çağdaş,  Cizre Postası, İdil Haber, Güney Expres, Prestij Haber, Urfanatik, Kızıltepe'nin  Sesi gazeteleri ile Tiroj, Evrensel Kültür, Özgürlük Dünyası dergileri kapatıldı.

Kurtuluş, Lider, İscehisar, Bingöl Olay, EGE'de Son Söz, Hakikat  gazeteleri ile SRT televizyonu ve Umut FM, Yağmur FM radyoları ise daha önceki  KHK'lerde kapatılanlar listesinden çıkarıldı.

Kapatılan kuruluşlar ile bu kuruluşlara ait taşınırlar ve her türlü  mal varlığı, alacaklar ve haklar, belge ve evrak Hazine'ye bedelsiz olarak  devredilmiş sayılacak. Bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına her  türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilecek. Bunların her  türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazine'den bir hak ve talepte  bulunulamayacak. Devre ilişkin işlemler, ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı  almak suretiyle Maliye Bakanlığınca yerine getirilecek.