Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında güdümlü proje olan “Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt İstasyonlarının Zemin Parametrelerinin Belirlenmesi” başlıklı projeyi, başvuran birçok üniversite arasından Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Kurtuluş, Doç. Dr. Fadime Sertçelik ve Doç. Dr. İbrahim Sertçelik’ten oluşan ekip aldı.
Bir yıl sürecek projede AFAD tarafından işletilen 81 ildeki toplam 313 deprem kayıt istasyonunda Sismik Kırılma, MASW, REMİ ve Mikrotremor ölçüleri alınarak zemin özellikleri belirlenecek. Elde edilecek parametreler sayesinde deprem kayıtları daha sağlıklı ve kaliteli bir şekilde değerlendirilecek.
Proje ayrıca, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP)’ın en kapsamlı ve en yüksek bütçeli proje olma özelliğini de taşıyor.