"İş dünyamızı daha yüksek teknolojili üretime teşvik ediyoruz" Gündemlerinin artık Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma olacağını belirten Ergün, farkındalığı oluşturmak için 26 kalkınma ajansıyla üniversite sanayi işbirliği toplantıları yaptıklarını bildirdi.

Ergün, "Gündemimiz, bu ülkenin rekabet gücünü arttıracak, bu ülkeyi 2023 hedeflerine götürecek konular ve yollar olmalıdır" diyerek, şöyle devam etti: "Bakanlık ve hükümet olarak mesaimizi bu konulara harcıyoruz. İş dünyamızı daha yüksek teknolojili üretime geçiş istikametinde teşvik ediyoruz. Buna uygun destek mekanizmaları kuruyoruz. Üniversite sanayi işbirliğinde atılan her adım ciddi desteklerle karşılaşıyor. Herkese göre destek var. Bakanlık olarak sektörlere ve KOBİ'lere yol haritası çiziyoruz. Tekno girişimciler için 2009'da başlattığımız projede amaç her yıl 100 tekno girişim firmasını desteklemekti ve 10 milyon lira bütçemiz vardı. 2010'da çok sayıda proje gelmeye başladı. 2011 yılında biz de karar aldık ve 2012'de uygulamaya geçirdik. 100 kişilik desteği, 500 kişiye çıkardık, 10 milyon lirayı da 50 milyona çıkardık. Var yani paramız. Ucuz iş gücü, ucuz ham madde ülkesi değil burası. Zengin yer altı kaynaklarına da sahip değiliz. Bütün servetimiz iş adamlarımız, girişimciler, genç ve dinamik nüfusumuzdur. Onu harekete geçirmek, onu güçlendirmek mecburiyetindeyiz. Eskiden 1 milyar dolar iyi paraydı. İMF bu parayı serbest bırakmış deyince gazetelere manşet oluyordu. Şimdi de büyük para ama şu anda Türkiye'de sadece kamunun hayır hasenatı 1 milyar doların üstünde. Diğer ülkelere yaptığımız yardım bu kadar, buna sivil toplum örgütlerinin desteklerini de eklediğimizde bu rakam, 2.5 milyar doları buluyor."