KAPSAMLI RAPOR
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı  “Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme Raporu-2014”, 126 sayfalık  kapsamlı bir çalışma. Rapora göre  32 ilde su kirliliği, 27 ilde hava kirliliği, 19 ilde atıklardan kaynaklanan sorunlar, 2 ilde gürültü kirliliği,  1 ilde  erezyon riski öncelikli sorun olarak gösteriliyor.
 
HER AÇIDAN SORUNLU
 
Raporda Kocaeli hava kirliliği konusunda en üst sıralarda yer alırken,  bu kirliliğin nedeni olarak imalat sanayi gösteriliyor.  Kocaeli, ayrı raporun “Suyu kirli, arıtma tesisleri yetersiz iller” kategorisinde de yer aldı.  İlimizde  tehlikeli atıklarla ilgili  mevcut bertaraf tesislerinin de yetersiz kaldığı raporda vurgulandı.