250 akademisyenin yer aldığı sempozyumun ikinci günkü ilk oturumunda bildiri sunan Özay Titiz ve Ramazan Sayım, Kocaeli Müze Müdürlüğü koleksiyonunda yer alan Osmanlı Dönemi saatleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Özay Titiz tarafından sunulan Kocaeli Müze Müdürlüğü koleksiyonunda yer alan Osmanlı Dönemi saatleri adlı bildiride güneş saati, su saati ve kum saati olarak devam eden saat teknolojisi, 13. yüzyıldan itibaren Avrupa’da mekanik saat olarak devam etmiştir. Özay Titiz, Kocaeli Müzesi’nde 11 adet Osmanlı dönemi saatin bulunduğunu ve bu saatlerin 19. ve 20. yüzyıla ait olduğunu aktardı. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği sunumda Özay, Kocaeli Müzesi’nde bulunan saatlerde hem alaturka hem de alafranga rakamlar kullanıldığını aktardı. Özay Titiz, "2. Meşruiyet için yapılmış olan saatte hürriyet, adalet gibi dönemin siyasi ifadeleri saatler üzerinde kullanıldı. Dönemin ruhu saatlerde kendi gösterdi. Ayrıca saatlerde Rumi ve Hicri tarihler yer alıyordu" dedi.

sarnic-3.jpg

BEŞ BİLDİRİ SUNULDU
Bu yıl üçüncüsü yapılan Kocaeli Tarihi Sempozyumu’nun ikinci günkü oturumu Pertev Paşa Salonu’nda beş bildiri sunumuyla başladı. Prof. Dr. Neşe Atik’in başkanlığını yaptığı oturumda Prof. Dr. Neşe Atik "Kocaeli Müzesi’nde bulunan tiyatro korkuluk babaları", Arkeolog Rıdvan Gölcük ve Arkeolog Esra Kahraman, "Kocaeli Müze Müdürlüğü Gebze’de bir Bizans Sarnıcı", Arkeolog Kemal Çibuk, "Kocaeli Müze Müdürlüğü Doğu Marmara’da Ana Tanrıça (Kybele) Kültü ve Tasvirleri", Arkeolog Zuhal Uysal ve Arkeolog Kayhan Akdeniz, "Kocaeli Müze Müdürlüğü Kocaeli Müzesi Koleksiyonu Bizans Dönemi Sikkelerinden Örnekler" , Özay Titiz ve Ramazan Sayi, "Kocaeli Müzesi Osmanlı Dönemi Saat Koleksiyonu" başlıklı bildiri sundu. Kocaeli Müzesinde görev yapan Özay Titiz ve Ramazan Sayim ortak bildirilerinde Kocaeli Müzesi Osmanlı Dönemi Saat Koleksiyonu hakkında açıklama yaptı.
 sarnic-4.jpg
ROMALILAR SANATI PROPAGANDA DA ÇOK İYİ KULLANMIŞLAR
Pertev Paşa Salonu’nda sunum yapan Prof. Dr. Neşe Atik, Kocaeli Müzesinde bulunan 3 Tiyatro Korkuluk Babanın taşıdığı anlamı aktardı. Prof. Dr. Neşe Atik, "Nikomedia ile ilgili en fazla bilgiyi yazılı kaynaklar ve sikkeler veriyor. Babalar üzerinde yer alan objelerin anlamları var. Babalardan biri korkuluk olarak kullanılmış muhtemelen tiyatro, arena, saray ve benzeri yerlerde kullanılmış olabilir. Babalar Roma parlak döneminin sonsuza kadar temsil etmek için yapıldığı anlaşılmakta. Romalılar sanatı propaganda da çok iyi kullanmışlardır" dedi

BÖLGENİN EN BÜYÜK SARNICI GEBZE’DE
Bir diğer bildiride Esra Kahraman, Gebze’de bulunan sarnıç hakkındaki sunumunda sarnıç ile ilgili bilgi verdi. Kahraman, Gebze Çoban Mustafa külliyesinde yer alan sarnıçın kazıyla ortaya çıkarıldığını söyledi. Esra Kahraman, "Sarnıçtan hamama iki kanal tespit edildi. Bizans döneminden kalma olabilir. 20 metre derinliğe sahip. Doğal kayaya oyulmuş. Bu bölgede bu büyüklükte sarnıç yok" dedi.

SİKKELER ÜZERİNDE YER ALAN TASVİRLER
Arkeolog Zuhal Uysal ve Arkeolog Kayhan Akdeniz, Kocaeli Müze Müdürlüğü Kocaeli Müzesi Koleksiyonu Bizans Dönemi Sikkelerinden Örnekler başlıklı sunumlarıyla Kocaeli Müzesi’nde yer alan sikkeleri değerlendirdiler. Zuhal Uysal’ın yaptığı sunumda antik dönem darphaneler çok basit olduğunu ve her şey elle yapıldığını söyledi. Uysal, "Sikkeden önce takas yöntemi kullanılmıştır. Hayvanlar, tahıl ve metal çubuklar takas aracı olarak tarihte yer almış. Sikkeler çok küçük objelerdir. Fakat çok önemli bilgiler üzerinde taşır. Örneğin İmparatorun adı tarihi darphane adı gibi. Kocaeli Müzesinde yer alan sikkelerde de bunları görmek mümkün" dedi.