Çayırova Belediyesi 01/04/2015 Çarşamba günü saat 15.00’da Nisan Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirecek.

İşte Meclis toplantısı gündem maddeleri;

1-Çayırova İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinde Değişiklik ve İlaveler Yapılması

2-Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Düşünülen 1 Adet Mühendis, 4 Adet Tekniker, 1 Adet Teknisyen, 1 Adet Çözümleyici ve 1 Adet Psikolog’un Ücret Tespiti

3-Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin Mahalle Semt Konağı Projesinde Kullanılmak Üzere Şartlı Bağış Talebinin Görüşülmesi

4-Çayırova Kent Konseyine 2015 Yılı Harcamalarında Kullanılmak Üzere Nakdi Yardım Yapılması Konusunun Görüşülmesi

5-Çayırova Kent Konseyi’nin Aldığı Kararların Belediye Meclisinde Görüşülmesi

6-Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne Ait Olan 1650 Ada, 15 No’lu 1.468,00 m² Miktarlı Parselin Semt Konağı Yapılması Şartıyla Bedelsiz Olarak Devralınması

7-Argen Organizasyon Taşımacılık İnş. Gıda Sos. Hizm. San. ve Tic. A.Ş.’nin Hisselerinin Tamamının Şartsız ve Bedelsiz Olarak Devretme Talebinin Görüşülmesi

8-Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Düşünülen 1 Adet Mühendis’in Ücret Tespiti

9-İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan 543 Ada 1 No’lu Parselde İmar Plan Tadilatı Yapılması

10-1/1000 Ölçekli Çayırova Uygulama İmar Planı Revizyonu

11-Hukuk, Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Üye Seçimi

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üye Seçimi

13-Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi

14-Encümen’e 3 Üye Seçimi

15-Çayırova Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu’nun Görüşülmesi.