Denetimli serbestlik kapsamına dahil edilen ve çeşitli yükümlülükleri yerine getirip cezalarını tamamlayan hükümlülerin suç işleme oranlarının binde 8 olduğu tespit edildi. KHK kapsamında erken tahliye imkanından yararlanarak cezaevinden çıkan hükümlülerin, 3 gün içinde Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.

Adalet Bakanlığı verilerine göre,  2005 yılında uygulamaya konulan denetimli serbestlikten bugüne kadar 2 milyon 200  bin kişi yararlandı. Cezaevine girdikten sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye  edilen kişi sayısı ise 303 bin oldu. Denetimli serbestlik kapsamına dahil edilen ve çeşitli yükümlülükleri  yerine getirip cezalarını tamamlayan hükümlülerin suç işleme oranlarının ise  binde 8 olduğu tespit edildi.Hükümlüler, denetimli serbestlik kapsamında her gün karakola giderek  imza atma, kamu yararına çalışma, eğitim programlarına ve sosyal programlara  katılma zorunluluğu gibi değişik yaptırımlara tabi tutuluyor. Verilen mahkeme kararının türüne göre, kişi, hakkındaki denetimli  serbestlik kararına uymadığı takdirde ise hapis cezası kısmen veya tamamen infaz  ediliyor. Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği  takdirde, ceza infaz edilmiş sayılıyor.

 KAMUDA YARARLI İŞTE ÇALIŞTIRMA 

Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında  Kanun'un ilgili maddelerine göre mahkemece hakkında hapis cezası verilen kişi,  cezasının tamamını veya bir kısmını, ceza infaz kurumunda değil bunun yerine  denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle toplum içinde ücretsiz olarak  kamuya faydalı işlerde çalışarak çekebiliyor. Söz konusu hükümlüler,  belediyelerin temizlik işlerinde, çevre düzenlemelerinde, okullarda veya çeşitli  kamu kurumlarında çalıştırılarak cezaları infaz ediliyor.

TAHLİYE OLANLAR NELER YAPACAK?

 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile koşullu salıverilmesine iki yıl  veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin denetimli serbestlik tedbiri  uygulanarak bir yıl erken tahliye edilebilmesine yönelik düzenleme getirildi. Bu  kapsamda cezaevinden çıkanların, 3 gün içinde Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine  müracaat etmeleri gerekiyor. Yeni düzenleme ile tahliye olanlar için Denetimli Serbestlik  Müdürlüklerince, hangi denetimli serbestlik yaptırımının uygulanacağına karar  verilecek.

 DENETİMLİ SERBESTLİK NEDİR?

  Denetimli serbestlik, "mahkemece belirtilen koşullar ve süre içinde,  denetim ve denetleme planı doğrultusunda şüpheli, sanık veya hükümlünün toplumla  bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların  sağlandığı toplum temelli bir uygulamayı" ifade ediyor. Denetimli serbestlikle,  hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek, tekrar suç  işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip  edilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın  giderilmesi ve bu yolla toplumun korunması amaçlanıyor.