Sayıştay tarafından denetlenen ve hakkında “Düzenlilik Denetim Raporu” rapor hazırlanan Dilovası Belediyesi’nin yan şirketi olan DİLBEL’de mevzuata uygun olmayan personel çalıştırdığı tespit edildi. 

Sermayesinin tamamı belediyeye ait olan DİLBEL adlı şirkete belediye meclis kararıyla 340 bin 550 lira nakit sermaye aktarıldı. Aktarılan tutar ise belediye başkanın danışmanlarına ödendi.

Yapılan incelemelerde ise, Belediye ile şirket arasında personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım sözleşmesi ve hizmetin teslim edildiğine dair fatura bulunamadı. Şirket ise herhangi bir ticari veya operasyonel faaliyetine katkısı sözkonusu olmaksızın belediye bünyesinde çalışan 7 adet personele toplam 449 bin 38 lira ödeme yapılması ise usule aykırı olduğu belirlendi. 

Sayıştay tarafından yapılan değerlendirmede, “mevcut durumda, sermaye artırımı yapılan şirketten, sermaye artırımına karşılık hizmet alımı yapılması şeklinde bir uygulamanın mevzuatta yeri olmadığı gibi, böyle bir uygulamanın, belediye marifetiyle şirkete katma değer vergisi yükümlülüğünden kaçınma imkanı sağladığı da anlaşılmaktadır” denildi