Milletvekili Kaplan, Dilovası’nda fabrikaların çevreye yaydığı zehirli gaz ve ağır metal partikülleri yüzünden hava kirliliği korkunç boyutlara ulaştığını ifade ederek, şunları söyledi: “Dilovası halkı çarpık sanayileşme nedeni ile yaşanan büyük çaplı kirlilikten ötürü yetkililerin ilçede yaşanan sıkıntılara kayıtsız kalmalarından oldukça rahatsızdır. Bölgede özellikle metal, kağıt ve kimya sanayinin yol açtığı çevre kirliliği endişe verici boyutlara ulaşmaktadır. 
İlçe sınırlarında 5 adet OSB ve 1 adet Sanayi sitesi mevcuttur. Bu yoğun sanayinin bulunduğu ilçede sağlık sorunları ve kanser vakaları Türkiye ortalamasının çok üstünde seyretmektedir. Kanser vakalarına bağlı yaşanan ölümler, ilçe sakinlerine haklı ve büyük endişelere sevk etmektedir?
Dilovası’nda kurulu bütün sanayi tesisleri gelişi güzel, tamamen kontrolsüz, alt yapılarını tamamlamadan, merkezi arıtma sistemini tamamlamadan, filtre sistemini kurmadan kurulmuş çarpık sanayi yapılanmalarından oluşmaktadır. Sadece üretim düşünülmüş, fakat insan sağlığı ikinci plana atılmıştır. İnsan yaşamını önemsiz bulup sadece üretim ve ekonomiye endeksli bir yol izlenmiştir. Nefes almayı zorlaştıran sis ve duman ilçemizdeki halkı temiz havaya hasret bırakmıştır. Türkiye’deki kimya ve boya sanayinin %30’u bölgede faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda ağır metal sanayinin %33 yine burada bulunmaktadır.
TÜİK verilerine göre, Türkiye'de kanser vakalarından dolayı ölüm oranı yüzde 21, Kocaeli'nde bu oranın yüzde 26, Dilovası'nda ise yüzde 33 tür. Yani Dilovası’nda ölen her 3 kişiden 1’i kanserden ölmektedir. Bölgedeki yoğun ve kontrolsüz sanayileşme, halkı kanserle, çevre kirliliğiyle baş başa bırakmışlar. 
15 Mayıs 2014 tarihli 262 numaralı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararında, Dilovası ilçesinde Köseler Köyünde katı atık bertaraf tesisinin kurulmasına izin verilmiştir. Orman alanına kurulacak tesis 92 milyon dolar proje bedeli ile 1.518.891 m2’lik alana kurulacak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 22.02.2013’te orman alanını bedelsiz bir şekilde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine vermiştir. 
Bölge halkının nefes alamaz durma geldiği idareciler tarafından bilinmesine rağmen Dilovası’na yapılması planlanan katı atık bertaraf tesisinin ilçede yaratacağı kirliğin, insan sağlığı üzerinde tollara edilecek bir durumu kalmamaktadır.
Anayasanın 56. Maddesine göre; Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Dilovası’nda yaşanan çevre kirliliğine ilişkin 2006 yılında TBMM tarafından Dilovası Araştırma Komisyonu Kurulmuş, ilçede yaşanan çarpık sanayileşme ve çevre kirliliğine ilişkin komisyon tarafından 29 maddelik rapor hazırlanmıştı. 
Bunlardan en önemlisi de bölgede sanayinin kapasite artışına müsaade edilememesi önerisiydi. Buna göre, var olan sanayi kuruluşlarının kapasitelerini artırmamalarıyla birlikte, bölgede yeni sanayi yatırımlarının yapılmaması da önerilmişti. 
Meclis Araştırma Komisyonunun raporunda vurguladığı, yeni sanayi kuruluşlarına izin verilmemesine karşın bölgedeki sanayi kuruluşlarının sayısı her geçen gün artmıştır.

SORU ÖNGERGESİ :

1-    TBMM tarafından kurulan Dilovası Araştırma Komisyonunun hazırladığı raporda bölgenin sanayiye doyduğu, yeni sanayi kuruluşlarına izin verilmemesi ve mevcut sanayi kuruluşlarının kapasitelerinin artırılmaması önemle vurgulanmaktadır.Bakanlığınızın, Meclis Araştırma Komisyonunun raporu ile Dilovası’nda yaşayan 45 bin insanın sağlığını hiçe sayarak bölgede yeni sanayi kuruluşlarına izin vermesi, bölge halkının sağlığıyla oynanması sizce doğrumudur? Bakanlığınız bu hassas durumla ilgili Dilovası’nda gerçekçi önlemler almayı düşünüyor mu? 

2-    Bakanlığınızın, Dilovası’nda böyle bir tesise ÇED muafiyeti verirken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dilovası Araştırma Komisyonun raporundaki; bu bölgeye yeni sanayi tesisinin kurulmaması, mevcut sanayi kuruluşlarının da kapasite artırmaması yönündeki raporunu dikkate aldınız mı? Meclisin raporunu dikkate aldıysanız neden böyle bir tesise izin verdiniz? 
3-    TÜİK verilerine göre, Dilovası’nda kanser vakasından dolayı ölüm oranı, Türkiye ortalamasından %50 daha fazladır. Yoğun Sanayi bölgesi olan Dilovası’nda yapılacak olan katı atık bertaraf tesisinin bölge insanın sağlığı üzerinde yaratacağı sağlık sorunlarının artacağı aşikârdır. ÇED muafiyeti dışındaDilovası’nda böyle bir tesisin insan sağlığı üzerinde yaratacağı etkileri incelediniz mi? 
4-    Dilovası’nda ölümlerde kanser vakalarının yüksekliği, sanayi yoğunluğuyla paralellik göstermektedir. Bakanlığınızkatı atık tesisi ile ilgili ÇED muafiyetiverirken bu parametreleri göz önünde bulundurdu mu? Bulundurduysa kansere bağlı ölüm oranın en yüksek olduğu bu ilçeye böyle bir tesisin açılmasınıhangi bilimsel verilere dayanarak izin verdiniz?
5-    Anayasanın 56. Maddesine göre; Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Bakanlığınız, Dilovası’nda yaşayan insanlar üzerinde olumsuz etkileri olan bu atık tesisine olur verirken, Anayasa’nın 56. Maddesini dikkate aldı mı. 
6-    15 Mayıs 2014 tarihli 262 numaralı Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile Dilovası, Köseler Köyü Orman alanına 92 milyon dolar proje bedeli ile 1.518.891 m2’lik katı atık bertaraf tesisinin kurulmasına izin verilmiştir. Dilovası’nda yaşayan insanların sağlığını 1. dereceden ilgilendiren bu proje için bölge halkının görüşleri alındı mı?