Belediye başkanlarının göreve seçildikten sonra belediyelerin idari kadroları ile oynamaları, değiştirmeleri alışagelmiş bir durum olmaya başladı.
Her belediye başkanının uyum içinde çalışabileceği bir ekiple hareket etmesi makul olarak karşılanabilir ama bu gibi durumlarda görev verilen kişinin vasıflarının da ön planda tutulması kaçınılmaması gereken bir ayrıntıdır. Bu anlamda Dilovası Belediyesi’nde Plan Proje Müdürlüğü’nde Hüseyin Öztürk şahsında bir kimya mühendisinin görevlendirilmesi hayli ilginçtir. Eğitimini kimya üzerine alan bir kişinin plan proje konularında ne derece başarılı olabileceği bir muamma olarak önümüzde duruyor.