Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Dilovası Belediyesi sınırları içerisinde ''Katı Atık Ayrıştırma Tesisi'' kurulmasıyla ilgili olarak CHP’liler bugün gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla tesis planını geri çekilmesi ve yeniden bir incelemeye alınması istediler.


CHP Dilovası ilçe binasında gerçekleştirilen basın açıklaması öncesinde ilk olarak CHP Dilovası İlçe Başkanı İrfan Ertürk bir konuşma yaparak, “Bölgemizde kurulmak istenen ikinci atık tesisi için toplandık. Tesis için ret oyu verdik. Ancak AKP’liler tesisin kurulması için çaba sarf ediyorlar” dedi. CHP Kocaeli İl Başkanı Cihat Altunyuva, “Dilovası hava kirliliği bakımında en sorunlu yer. Çerkeşli-Köseköy’de katı sözcüğü atılarak yapılan bir çalışma söz konusu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halkı kandırıyor. Yetkililerin cevap vermesi gerekir. Bu tesisin yapılmaması gerekir” diye konuştu.
 
TESİSİN ÖMRÜ 30 YIL OLACAK
Ardından CHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Hüseyin Yılmaz konuyla ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi, “TÜİK’in son raporuna göre Kocaeli’nde ölen her dört kişiden biri kanserden kaynaklanıyor. Kurulması planlanan Atık Bertaraf Tesisi, Kocaeli’nin çevre ve insan sağlığının en fazla tehdit altında olduğu Dilovası bölgesinde yapılmak istenmesi AKP’li büyükşehir belediyesinin ve hükümetinin insana ve çevreye, ne kadar değer verdiğinin en önemli göstergesidir. Bu tesisin proje adı olarak Atık Bertaraf Tesisi gösterilmektedir. Oysa bu projeyi ilk yürürlüğe koyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu projenin adını Katı Atık Bertaraf Tesisi olarak belirtmiş ve bu isim altında konuyu meclise getirmiş ve CHP olarak bütün karşı çıkmalarımıza rağmen bu maddeyi oy çokluğu ile geçirmişti. Planlanan bu tesisin yapımına 2016 yılında başlanarak 2017 yılında bitirileceği ve ömrünün 30 yıl olacağı, işletilmesi sırasında da toplam 57 personelin istihdam edeceği de söylenmektedir.
 
TESİSTE BERTARAF EDİLECEK ATIKLAR
Yapılması planlanan bu tesis, Türkiye’nin ve Kocaeli’nin en yoğun hava ve çevre kirliliğinin yaşandığı insan sağlığı açısından kanser ve solunum yolları hastalığının en fazla olduğu bir ilçemiz sınırları içerisinde düşünülmektedir. Önce bu tesislerde hangi atıklar bertaraf edilecek gelin bir bakalım;
 
Madenlerin aranması, çıkarılması ve işletilmesi sırasında ortaya çıkan atıklar.
Tarım, balıkçılık ve gıda gibi ürünlerin üretiminden kaynaklanan atıklar.
Ahşap işleme ve mobilya üretiminden kaynaklanan atıklar.
Deri, kürk gibi Tekstil ürünlerinden kaynaklanan atıklar.
Petrol Rafinasyonu, doğal gaz saflaştırılması ve kömürün işlenmesinden kaynaklanan atıklar.
Asitlerin imalat ve kullanımından kaynaklanan atıklar.
Boya, vernik, yapışkan, macun, mürekkep üretiminden kaynaklanan atıklar.
Fotoğraf endüstrisinden kaynaklanan atıklar.
Enerji santrallerinin ve diğer yakma tesislerinden kaynaklan atıklar.
Metal ve plastiklerin işlenmesinden kaynaklanan atıklar.
Yağ ve sıvı yakıt atıkları.
Atık ambalaj ve filtre malzemeleri.
Çeşitli taşıma türlerindeki(iş makineleri dahil) ömrünü tamamlamış araçların sökümünden kaynaklanan atıklar.
İnşaat ve yıkım atıkları.
İnsan ve hayvan sağlığı araştırmalarından kaynaklanan atıklar.
Atık yönetim tesislerinden ve diğer arıtma tesislerinden kaynaklanan atıklar.
Belediye atıkları(Evsel ve endüstriyel atıklar)
Mezbaha atıkları.
Tıbbi atıklar.
Atık pil ve aküler
Atık motor yağları ve hurda araç lastikleri.
 
AKP’NİN OYLARI İLE KABUL EDİLDİ
Görüldüğü üzere akla gelebilecek her türlü atıklar bu tesise gelebileceği gibi diğer tüm atık ve arıtma tesislerindeki atıklarda bu tesise gelecektir. Bu kadar çeşitli atık’ın girdiği bir tesisin çevreye ve insana verebileceği zarar konusunda ise sadece üstü kapalı vaat verilmektedir. CHP Büyükşehir Meclis grubu olarak biz bu tesise karşı çıkarken, tesisin yapılacağı alanın çevreye ve yer altı kaynaklarına verebileceği zararı ile yerleşim alanlarına olan mesafesinin düşünülmemesini eleştirmiş ve muhalefet şerhimizi koşmuştuk. Meclis görüşmelerinde de bu maddenin geçmemesi için görüşmelerimizi tekrar dile getirmiştik ama AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla bu madde geçmişti.
 
ÖNERİLERİMİZİ REDDETTİLER
Şimdi ise Katı Atık Tesisi olarak geçen bu tesiste başta atık yağ, kimyasal atıklar, tıbbi atıklar olmak üzere petrol, doğal gaz ve kömürün işlenmesinden kaynaklanan her tür atıkta işlem görecektir. Biz başından itibaren meclis görüşmelerinde karşı olduğumuz bu tesisin projesi içinde şimdi böyle atıkların da konması üzerine 12 Mart 2015 tarihli meclis gündeminde bu konunu yeniden görüşülmesi için önerge verdik. Bu önergemizde; başından itibaren yanlış olan bu tesisin projesi kapsamına tehlikeli atık ve tıbbi atıklarında konmasının hukuka aykırı olduğunu böyle bir işlemin meclisin kararına da aykırı olduğunu belirttik ama AKP’li tüm meclis üyelerinin karşı oyuyla bu önergemiz gündeme alınmadı. Hukuki ve teknik tüm yanlışları gerekçeleri ile belirtmemize rağmen AKP’li meclis üyeleri insan sağlığı için hayati önem taşıyan önerimizi gözü kapalı reddettiler.
 
EN BÜYÜK İHTİYAÇ İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞIDIR
Dilovası halkı için şu anda en büyük ihtiyaç insan ve çevre sağlığıdır. Herhangi bir kurum tarafından değil AKP’li Çevre ve Sağlık Bakanlığının yayımladığı rapora göre Türkiye’nin en kirli havası Kocaeli’ndedir. Solunum yolları ve kanser hastalığının yoğunluğu da bu raporu doğrulamaktadır. TÜİK’in raporuna göre Kocaeli’nde ölen her 4 kişiden biri kanserden ölmektedir. Peki, o zaman neden inatla Dilovası-Köseler Köyünde, tamamen orman arazisi içinde böyle bir tesisi yapıyor ve bölgeye oksijen veren ormanı öldürüyorsunuz?   Buradan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere tüm bu kararın altında imzası olanlara sesleniyoruz; Gelin bu tesis planını geri çekin ve yeniden bir incelemeye alın. Bu bölgeyi ve insanını göz önüne alarak ve daha katılımcı görüşmelerle bu konuyu yeniden karara bağlayalım. Böyle bir kararı sadece kendimiz adına değil burada yaşayacak çocuklar adına alalım” dedi. Yapılan basın açıklamasının ardından partililer ve basın mensupları çöp atık alanının yapılacağı yere giderek yerinde incelemelerde bulundular.