Mesajında, bilgi ve kültürel mirasın devamlılığı, toplumlar arasındaki paylaşımı için kütüphanelerin hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Doğan  “kitapların olmadığı bir dünya düşünülemez. Eğitimin, bilimin, sanatın temeli kitaba dayanır. İnsanlar için bu kadar değerli olan kitaplar kütüphanelerde korunur ve herkesin hizmetine sunulur. Yaşadığımız yüzyıl bilgi, teknoloji, bilişim ve iletişim yüzyılıdır. Bütün bu gelişmeler karşısında kitapların günümüz toplumunda ikinci plana düştüğü şeklindeki yaygın anlayış yanlıştır. Toplumların ve fertlerin kültür birikimi okumalarımızın toplamından oluşur. Çünkü okuma aynı zamanda araştırma ve sentez yapma çabalarının temel dayanağı ve aracıdır. Çağımızdaki buluşları ve gelişmeleri kitap, dergi ve gazete gibi yayın organlarından takip ederiz. Biliyoruz ki kitaplar vazgeçemeyeceğimiz en büyük ve vefakâr dostlarımızdır.

ÇOCUKLARA KİTAP SEVGİSİ AŞILANMALI

Bizlere düşen görev, teknoloji çağında yaşadığımız şu dönemde çocuklarımıza kitap sevgisini ve kütüphane kültürünü aşılamaktır. İzmit Belediyesi olarak kütüphanelere ve kitaba verdiğimiz önemden dolayı okullarımıza bu konuda desteğimizi sürdürüyor ve çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz.  Bu düşüncelerle Kütüphane Haftası’nı kutluyor, bu anlamlı haftanın kitap okuma alışkanlığını, bilgiye ve öğrenmeye olan ilgiyi artırmasını diliyorum” dedi.