Körfez’de inşa edilen Dubai Port için açılan dava sonuçlandı. Danıştay 14. Dairesi ÇED raporunun usule aykırı olduğunu belirterek liman yapımının için uygun olmadığını belirtti.

Dubai Port tarafından Yarımca’da yapılan ve bölgenin en büyük limanı olması beklenen Dubai Port Limanı ile ilgili açılan yürütmeyi durdurma ve ÇED iptali davası ile ilgili Danıştay ikinci bir karar aldı. Daha önce Kocaeli 1. İdare Mahkemesi, ÇED raporunun iptali ve yürütmeyi durdurma kararı için Numan Gülşah, Bahri Odabaş, Hayri Altınok, Soner Kılıç, Mustafa Küpçü, Serab Baykurt, Çetin Tahtacı tarafından Kocaeli 1. İdare Mahkemesine dava açmıştı.

Retavo Reklam Ajansı & Tasarım Atölyesi - Gebze Reklam ...

www.retavo.com.tr/
 

İDARİ MAHKEME DURDURMA KARARI ALDI

İdari Mahkemesi yürütmeyi durdurma ve ÇED iptal talebini reddederken, Danıştay’da temyiz edilen karar ile ilgili Danıştay 6’ıncı dairesi bölgede 1/50.000 ölçekli İzmit Körfezi Bütünsel amacının farklı olduğu ve bu planının yeniden yapılarak ÇED kararının değerlendirmesi gerektiğini söylemişti. Alınan karara bu kez Çevre Bakanlığı itiraz etti, ancak Yargıtay 4. Dairesi de 6. Daire’nin aldığı kararın isabetli olduğunu belirterek,1/50.000 ölçekli planın yapılmasını istedi.

DANIŞTAY KARARI REDDETTİ

ÇED kararı plan süreci göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Danıştay, uyuşmazlığa konu olan projenin yapımının planladığı alanı kapsayan 1/50.000 ölçekli İzmit Körfezi Bütünsel Planının Danıştay 6. Dairesi tarafından iptal edilmesinin ardından hala yeni bir plan yapılmadığı belirtildi. Davaya işlem olan konuda bir hukuksuzluk olduğunu görmediklerini söyleyen Danıştay, Kocaeli 1. İdare Mahkemesinin aldığı 26 Nisan 2012 tarihli kararının bozulmasının ve dosyanın mahkemeye gönderilmesine karar verdi.