“İslam Kardeşliği” konulu söyleşide Noyan , İslam dininde sevgi, birlik ve kardeşliğin önemini anlattı. Yazar Engin Noyan, dualarla süslediği söyleşisinde kendi hayatından kesitler sunarak,”Ömrümün yarısını cahiliyenin bataklığında geçirmiş bir kardeşinizim.  Bugün dünya hiç olmadığı kadar cahiliye kuşatması altındadır. Bu öyle bir azgın cahiliye ki Mekke’nin o günkü cahiliyesine rahmet okutacak düzeydedir. Cahiliyenin bu kadar azabilmesinin altında Müslüman aleminin birlik ve beraberlik içinde hareket edemeyişinin etkisi çok büyüktür. Adaletin, merhametin, kardeşliğin koruyucuları olan müminler bugün maalesef kendi aralarında anlaşmazlığa düşmüş durumdadır.Müslüman aleminin boş bıraktığı alanı da maalesef zalimler doldurmakta ve dünyayı zalimlikleriyle idare etmektedirler.O yüzdendir ki müslümanlar olarak birbirimizi sevmeli, birbirimizin hakkına riayet etmeli ve birlik içinde hareket etmeliyiz.” diyerek dualar eşliğinde söyleşisini sonlandırdı.