Fatih Devlet Hastanesi’nde hemşirelik okuyan 450 adet öğrenci staj görüyor.

Bu kadar öğrenci burada nasıl istihdam ediliyor? Öğrencilere herhangi bir ücret verilmediği iddia ediliyor.

Kanunen bu öğrencilere ücret alması gerekirken, neden ücret verilmiyor?

Oysa kanun gereği öğrencilere staj ücreti ödenmesi lazım.

Çoğu işletme pek farkında olmasa da stajyer çalıştırmak aslında işyerlerinin keyfine kalmış bir durum değildir.

Mesleki Eğitim Kanunu 10 ve daha fazla personel çalıştıran işletmelere stajyer çalıştırmayı zorunlu kılmıştır.

Stajyere ücret vermek zorunludur.

Mesleki Eğitim Kanunu, stajyer ve çırak gibi öğrencilerin alacakları ücreti de düzenlemiştir.

Buna göre aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilmektedir.

Ancak kanun bu öğrencilere ödenecek ücret için bir alt sınır getirmiştir.

Daha açık bir ifade ile stajyer öğrencilerin ücretsiz, bila bedel çalıştırılması kanunen yasaktır, kanunda belirlenen alt sınırın altında ücret ödenemez.