Gebze Teknik Üniversitesi tarafından yapılan bir duyuru ile avukat alımı yapılacağı belirtildi Konu ile ilgili olarak üniversite rektörlüğü tarafından açıklanan ilan: AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Üniversitemize Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesi gereğince hazırlanan, “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca; Avukat alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye web sitemizin http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi 25.04.2016 tarihinde Üniversitemizin (www.gtu.edu.tr) internet sitesinde yayımlanacaktır. Başvurular, 15.03.2016 tarihinde başlayacak ve 15.04.2016 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.  Adayların, sınava katılabilmek için Sınav Başvuru Formu’nu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurduktan sonra (formun çıktısını imzalamak suretiyle) yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na (Cumhuriyet Mah. 2254 Sok. No.2 P.K: 141 41400 Gebze/KOCAELİ) şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta’da yaşanabilecek gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.