Türkiye’nin en gelişmiş Nanoteknoloji laboratuvarlarına sahip olan kurumlarından Gebze Teknik Üniversitesi ile Sabancı Üniversitesi, imzalanacak protokol ile Araştırma, Eğitim ve Kurumsal işbirliği yapacaktır. Ortak araştırma projelerinin yapılması, ortak iç araştırma projeleri için kaynak ayrılması ve her iki üniversitenin öğretim üyelerinin ortak AR-GE çalışmalarının desteklenmesiyle Araştırmaya yönelik işbirliği oluşturulacaktır. Eğitim alanındaki işbirliğiyle, ortak doktora programlarının geliştirilmesi ve ilgili alanlarda çift diploma programlarının oluşturulması hedeflenmektedir. Kurumsal işbirliği de teknoloji transferi ve fikri mülkiyet konularında kurumlar arası iletişim ve ulaşımın geliştirilmesini kapsayacaktır. Ayrıca her iki tarafça uygun görülen diğer araştırma kurum ve kuruluşlarının işbirliğine dâhil edilmesi değerlendirilecektir.

Gelecek Nanoteknolojinin Olacak

Bu protokolün imzalanmasıyla, günlük hayatta ve bilimin ilerlemesinde bugüne kadar geliştirilen teknolojinin çok ötesinde olanaklar sunan ve son yirmi yıldır dünyada bilim teknik çevreleri tarafından sürekli gündeme getirilen nanoteknoloji alanında ülkemizin gelişmişliğine hız katacaktır. Ayrıca ülkemizi dünyanın sayılı Nanoteknoloji merkezlerinden biri yapacak adım atılacaktır.

 

TÖRENE KATILACAKLAR:

GTÜ REKTÖRÜ – Prof. Dr. Haluk Görgün
SABANCI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ – Prof. Dr. Nihat Berker
GTÜ REKTÖR YARDIMCISI – Prof. Dr. Babür Özçelik
GTÜ REKTÖR YARDIMCISI – Prof. Dr. Ali Ata
GTÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ – Doç. Dr. Abdurrahman Akyol
 
PROGRAM:
1- GTÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Haluk Görgün’ün konuşmaları
2- SÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Nihat Berker’in konuşmaları
3- Protokol İmza Töreni
 
Tarih:  11 / 04 / 2016
Saat:    11.00
Yer:     Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlük Binası