GYTE Fen Fakültesi’ne 2547 sayılı Kanun uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Söz konusu kadro daimi statüde olup, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlar ile Enstitümüz Senatosu’nun 09.07.2008 tarih ve 2008/07 oturum sayılı kararında belirtilen Akademik Yükseltme ve Atamalarda Kullanılacak Asgari Koşullara haiz adayların başvuracakları Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) nüsha dosyayı Fen Fakültesi Dekanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

B İRİMİB ÖLÜMÜ VE ANABİLİM DALIUNVANIADED İARANAN N İTELİKLER
Fen FakültesiMatematik Bölümü Geometri ABDYardımcı Doçent1Cebirsel fonksiyon cisimleri ve kuleleri konularında yayınları olmak.

· Müracaat Süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

· Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

· Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

· Başvurular Rektörlüğe yapılacaktır.

· Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’ndan sağlayabilirler.