GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Enstitümüz Fen Fakültesi Dekanlığı'na 2547 sayılı Kanun uyarınca bir (1) adet öğretim üyesi alınacaktır.

Söz konusu kadro daimi statüde olup, 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlar ile Enstitümüz Senatosu'nun 09.07.2008 tarih ve 2008/07 oturum sayılı kararında belirtilen Akademik Yükseltme ve Atamalarda Kullanılacak Asgari Koşullara haiz adayların başvuracakları Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan dört (4) nüsha dosyayı ilgili Dekanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.

FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Kimya

Anorganik Kimya

Yard.Doçent

1

Fosfazen karbon nanotüp kompozitleri konusunda çalışmalar yapmış ve SCI kasamındaki dergilerde yayın yapmış olmak.

Müracaat Süresi, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvurular Fen Fakültesi Dekanlığı'na yapılacaktır.

Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi ilgili Fakülte Dekanlığı'ndan sağlayabilirler.

Müracaat Süresi, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvurular Fen Fakültesi Dekanlığı'na yapılacaktır.

Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi ilgili Fakülte Dekanlığı'ndan sağlayabilirler.