Gebze Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı 1 Eylül Salı saat 16.00’da gerçekleştirilecek.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yöneteceği ve kent meydanı meclis salonunda yapılacak olan Eylül ayı meclisinde gündeme alınarak karara bağlanacak gündem maddeleri ise şöyle: “Denizli Mahallesi 22 pafta 933 nolu 12.672.00 m² alanlı parsel belediyemiz tarafından yapılacak Sosyal altyapı alanlarında kullanılmak üzere satın alma yoluyla alınmasına ilişkin Plan Bütçe ve Hukuk Dilekçe Komisyonu Ortak Raporu; İmar planı tadilatı ile ilgili İmar Komisyonu Raporları;

Yıllara yaygın hizmet sunumu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu; O.Yılmaz Mah. 2387 ada 7 nolu parselin Belediyemiz tarafından yapılacak sosyal altyapı alanlarında kullanılmak üzere satın alma yoluyla alınmasına ilişkin Plan ve bütçe Komisyonu Raporu; Hacıhalil Mah. 1 pafta 25 ada, 7 nolu parseldeki 35,52 m2 hissenin Belediyemizce devralınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu; Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliğine ilişkin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü talebi; S.Orhan Mah. 95 ada da bulunan tüm parseller Teknik ve Sosyal Altyapı alanlarında kullanılmak üzere satın alma yoluyla alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü talebi; İmar planı tadilat taleplerinin görüşülmesi.”