Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan istatistikî bilgilere göre, 2013 yılında Türkiye'deki faal durumdaki şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,46 oranında artarak 972 bin 491’ e ulaştı. 2013 verilerine göre açılan şirket sayısı 40 bin 287’si limited,  8 bin 703’ ü anonim olmak üzere toplam 49 bin 943 ticaret şirketi ve 58 bin 987 şahıs işletmesi olarak açıklandı. Bunun yanı sıra 17 bin 400 ticaret şirketi ve 65 bin 316 şahıs işletmesi olmak üzere toplam 82 bin 716 şirket kapandı.  Anonim şirket kuruluş sayısının bu dönemdeki artışı yüzde 114,4, limited şirket kuruluşlarındaki artış ise yüzde 15,89'a tekabül etmektedir.  Kurulan şirketlerin sektör dağılımında; Perakende-Toptancılık Ticareti, İnşaat ve İmalat ilk üç sırayı oluşturmaktadır. Yabancı sermaye ile kurulan şirket sayısı 2012 yılında 3 bin 703 iken, 2013 yılı itibariyle yüzde 4,65’lik artışla 803’ i anonim, 3bin 074’ ü limited olmak üzere 3 bin 875’e yükseldi. 

GEBZE’DE ARTIŞ SÖZ KONUSU

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan faal durumdaki şirket sayısı verilerine ilişkin yaptığı açıklamada,  “Bölgemiz,  faal durumdaki şirket sayısı artışında ülke geneli baz alındığında ortalamanın üstünde bir artış göstermiştir. 2012 yılı itibariyle açılan şirket sayısı bin 452 iken, 2013 yılında bu rakam yüzde 9,7’lik artışla bin 593’ e yükselmiştir. Kapanan şirket sayısı ise, 2012 yılında 553 iken, 2013 yılında yüzde 19,9’luk düşüşle 461’e inmiştir. Açılan ve kapanan şirket sayılarındaki yüzdesel farklılık, Yeni Türk Ticaret kanunundaki düzenlemelerin iş gücü ve istihdam oranlarında daha fazla katma değer oluşturulmasına olanak sağladığını bizlere göstermektedir” dedi.

EKONOMİK BÜYÜME DEVAM EDECEK

Başkan Çiler ayrıca, “Kanundaki yeni düzenlemeler; işsizlik sorununa önemli bir çözüm olanağı sunan ve ekonomik kaynakların düşük üretkenlik alanlarından yüksek alanlara aktarılma sürecinde başrolü oynayan girişimcilerimizi,  bölgesel ve ülkesel anlamdaki uzun vadeli kalkınma adına daha fazla önemli hale getirmektedir.  Bu durum da, yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulamasını hızlandıracak, ayrıca yeni endüstrilerin doğmasına olanak sağlayacaktır. Böylelikle teknolojileri kullanan sektörlerde verimlilik artacak ve hızla büyüyen sektörler oluşturulduğu için ekonomik büyüme artarak devam edecektir” diye konuştu.