Gebze merkezli faaliyet gösteren, Başkanlığı’nı Zeki Gedikoğlu’nun yaptığı Marmara İş Adamları Derneği, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı ziyaret etti. Marmara bölgesini kapsayan 11 il ve ilçelerde faaliyet gösteren, müteahhit ve sanayicilerden oluşan MARİM-DER, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a çalışmaları hakkında dosya sundular. Öncelikle derneğin çalışmaları ve faaliyet alanlarıyla ilgili Kahraman’a bilgi veren Gedikoğlu, “Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan Marmara İş Adamları ve müteahhitle arasında kültürel, sosyal ve ekonomik bağların güçlenmesine ve gelecek kuşaklara aktarılmasına öncülük etmeyi hedefliyoruz.” dedi.
 
TALEPLERİNİ İLETTİ
Meclis Başkanı Kahraman’dan taleplerini de dosyada belirten Gedikoğlu, “Türk arap iş konseyinin çalışmalarında yardımcı olmanız, kırsal bölgelere kurulacak olan küçük ve orta ölçekli sanayi projelerinde yardımcı olmanız, Derneğimizin daha önce bakanlıklara sunmuş olduğu farklı projelerin yanında Türkiye’mizi yakinen ilgilendiren deprem öncesi ve sonrası toplanma merkezlerinin proje ve düşüncesi olan her belde ilçe ve illerde stadyumların bu amaçla kullanılıp projelendirildiğinde depremden sonra toplanma merkezi ve nükleer biyolojik durumlarda değerlendirilmeye alınması hususunda destek ve katkılarınızı beklemekteyiz. Bu işi gerçekleştirirsek dünyaya emsal olacak bir proje olacaktır.”diye konuştu.