Sayın Üyemiz,
 
“Genç Girişimciler için Erasmus” programı 2008 yılından bu yana Avrupa Komisyonu tarafından, program katılımcısı ülkelerdeki (AB üyesi ve aday ülkeler, Norveç, Lihtenştayn, Arnavutluk, İsrail) aracı kuruluşlar vasıtasıyla koordine edilen bir girişimci hareketlilik programıdır. Söz konusu program;
 
- Katılımcı ülkelerden yeni girişimcilerin, diğer katılımcı ülkelerden tecrübeli ev sahibi girişimcilerin işletmelerinde bir dönem geçirerek tecrübelerini zenginleştirmelerini, bilgilerini geliştirmelerini ve çevrelerini genişletmelerini sağlamayı,
 
- Avrupa KOBİ’lerinin uluslararası vizyonunu ve rekabet edebilirliğini geliştirmeyi
 
amaçlamaktadır.
 
I) Kimler katılabilir?
 
Eğer programdan ‘yeni girişimci’ olarak yararlanmak istiyorsanız sahip olmanız gereken temel özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır;
 
- Herhangi bir sektörde başlangıç aşamasında potansiyel bir girişimci olmak veya 3 yıldan daha az faaliyet göstermiş bir KOBİ olmak,
 
- Girişimde bulunmayı planladığı sektöre yönelik somut bir projeye ya da iş planına sahip olmak.
 
II) Kimler Ev Sahibi Olabilir?
 
Programdan ‘ev sahibi girişimci’ olarak yararlanmak istiyorsanız sahip olmanız gereken özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır;
 
- Herhangi bir sektörde 3 yıldan fazla faaliyet göstermiş başarılı ve tecrübeli bir KOBİ olmak,
 
- Katılımcı ülkelerden birinde kalıcı olarak ikamet etmek (Türkiye’de ikamet edenler bu şartı karşılamaktadır).
 
III) Neler kazanacaksınız?
 
Programa dahil olan ev sahibi ve yeni girişimciler;
 
- 1-6 ay arası dönem için yurtdışı iş tecrübesi kazanacak,
 
- KOBİ’lerde operasyonel ve finansal yönetim üzerine bilgi edinecek,
 
- İş fikirlerini ve planlarını revize etme imkanı elde edecek,
 
- Uluslararası pazarlar hakkında bilgi edinecek ve iletişim ağını Avrupa çapında genişletecek,
 
- AB ticaret mevzuatı, Tek Pazar uygulamaları ve KOBİ’lere sağlanan destekler hakkında bilgi birikimini arttıracak,
 
- Yabancı dilde iletişim kurma yeteneğini geliştirecek,
 
- Program katılımcılarının dahil olacağı ‘Alumni Network’ veri tabanına dahil olma şansını yakalayacak,
 
- Misafir edeceği yeni girişimcilerin yenilikçi ve dinamik bakış açıları ile ticari vizyonunu geliştirecek,
 
- Program katılımcısı olarak kitle iletişim araçlarında yer alacak ve firmasının görünürlük ve prestijini arttıracak,
 
- Program katılımcısı olarak ürünlerinde programa ait logoları kullanma hakkına sahip olacaktır.
 
Söz konusu programın ülkemizdeki aracı kuruluşu ise İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’dir.
 
İMMİB kendisine gelen başvuruları değerlendirerek, mensubu olduğu konsorsiyumun lideri aracılığıyla, Avrupa Komisyon’una iletecek; uygun görülen başvurular kabul edilerek ilgili girişimcilerin hareketlilik maliyetleri hibe yoluyla karşılanacaktır.
 
IV) Programa nasıl başvurulacak?
 
Programa yönelik başvurular; https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=nehemgt.reg_form linki üzerinden ilgili form doldurularak yapılacaktır. Başvuru ve süreç dahilindeki diğer yazışmalar İngilizce olarak yapılacaktır.
 
Program kapsamında yabancı dil (İngilizce veya gidilecek ülkenin dili) önemli bir kriter olarak görülmektedir. Ayrıca katma değeri yüksek bir iş planının hazırlanması ve başvurunun genelinde yüksek motivasyon vurgusunun bulunması artı puan kazandıracak noktalardır. Program kapsamında en az 1 ay, en çok ise 6 aylık dönemleri kapsayan hareketlilikler desteklenmektedir.
 
Program ile ilgili detaylı bilgiye http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ adresinden ulaşabilirsiniz.
 
Ayrıca programa ve başvuru sürecine yönelik sorularınız için aşağıdaki iletişim kanallarını kullanabilirsiniz:
 
MURAT TAŞKIN
 
AB Mevzuatı Uyum Şubesi / DTK A Blok 4.Kat (0212) 454 01 68 murat.taskin@immib.org.tr
 
FERHAT MELEMŞE
 
Fon ve Fuar sorumlusu 0262 644 22 32 (Dahili 1194) f.melemse@gebzeto.org.tr