İlana göre üniversite 5 doçent 2 de yardımcı doçent alacak.Detaylı bilgi http://www.gtu.edu.tr adresinde.