Merhumun ne zaman defnedileceği henüz netlik kazanmadı.