İdaresi belediyelere bağlı kuruluşların yönetiminde olan atıksu arıtma tesislerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Buna paralel olarak çevreye olan duyarlılıkta artış ile birlikte yeni yasal düzenlemeler meydana gelmiştir. 2013 yılındaki değişiklikle yürürlükte bulunan koku yönetmeliği kapsamında şikayetlerin değerlendirilmesi hukuki bir sorumluluk olarak belirtilmiştir. Yasal düzenlemelerin yeni olması, daha önce yapılan akademik ve saha çalışmalarının nispeten az olması çevresel koku ile ilgili akademik, idari ve çevresel gelişmelere katkı sunulmasını gerekli kılmıştır.
Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Kültür Sanat Komite Başkanı Dr. Kadir ULUTAŞ tarafından Prof.Dr. Hakan PEKEY, Doç.Dr. Selami DEMİR ve Doç.Dr. Faruk DİNÇER’in gözetiminde yürütülen çalışmanın değerlendirilmesi bilimsel bir makale olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisinde yayınlandı. 
Ülkemizde atıksu arıtma tesislerinde olfaktometrik ve analitik yöntemler ile koku karakterizasyonuna yönelik olan ve bu alana büyük katkı sunan çalışmanın gerek planlanmasında ve gerekse yürütülmesinde değerli Hocalarımızın katkı ve destekleri ile başarıya ulaşan araştırmayı yakından takip eden Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube başkanı İdris ERSOY, Kültür Sanat Komite Başkanı Dr. Kadir ULUTAŞ’a sendika olarak destek verdiğimiz özverili ve kapsamlı bir şekilde çevresel koku alanına sunmuş olduğu bilimsel katkıdan dolayı teşekkür etti.