Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-III'te Roma İmparatorluğu döneminde İzmit'in başkent olması sırasından yaşananları aktaran Dr. Murat Öztürk, İzmit (Nikomedia), bu dönemde kısa surede Antiokheia (Antakya), Alexandria (İskenderiye) gibi görkemli Roma İmparatorluğu şehirleri ile karşılaştırılabilecek kadar gelişti. Öyle ki; İzmit, Roma ile dahi karşılaştırılır hale geldi" dedi.
 
NİKOMEDİA HER ZAMAN ÖNEMİNİ KORUDU
Doç. Dr. İbrahim Şirin başkanlığında yapılan oturumda Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Öztürk, "Roma İmparatorluğunun doğuya olan ilgisi ve Perslerin çok fazla gelişmesi İzmit'in başkent olmasını sağlamış olabilir" dedi. İzmit'in (Nikomedia) 46 yıl başkentlik yaptığını söyleyen Öztürk, Hristiyanlığın Roma İmparatorluğuna girmesi, pagan inanışı ve kavimler göçü başkentin İzmit'ten taşınmasını gündeme getirdiğini belirtti. Dr. Murat Öztürk, Nikomedia'nın başkentliği vermesine rağmen önemini günümüze kadar koruduğunu, bunun da İstanbul'a giden yollar üzerinde bulunmasından kaynaklandığını ifade etti.
 
YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN'DAN AKADEMİSYEN
Pertev Paşa Salonu'nda yapılan oturumda Yrd. Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk, ''İmparatorluk Başkenti Nicomedia'nın Renkli İhtişamı: Çukurbağ Kurtarma Kazılarında Ortaya Çıkarılan Görkemli Roma Anıtı'', Sofya Üniversitesi'nden Dr. Milena Raycheva ve Atina Üniverisi'nden Dr. Sotiriou Konstantinos bildiri sundu. 
 
TARİHİ ESERLER 2. YÜZYILA AİT
Yrd. Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk, İzmit Çukurbağ Mahallesi'nde yapılan kurtarma kazılarında çıkan tarihi eserlerin Kocaeli Müzesi arşivine alındığını belirtti. Kurtarma kazılarında çıkarılan tarihi eserlerin 2. yüzyıl döneminden olduğunu söyleyen Ağtürk, "Çıkarılan eserlerin iyi durumda olması deprem sonucu enkaz altından korunmuş olmasındandır" dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı kamulaştırmalarla kazı yapmaya olanak sağladığını belirten Tuna Şare Ağtürk, alanın dünyada birçok örneği olan Arkeo Park olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Aktürk, "Alanla ilgili bilgilerinin yüzey araştırmaları, kurtarma kazıları, ve eserlerden elde edilen bilgilerden oluşuyor" dedi.