2016 yılına ait olan Sayıştay Raporunda, Büyükşehir Belediyesi’nin kanunen yasak olmasına rağmen bedelsiz olarak taşınmaz deri yaptığı ortay çıkmıştı. Aynı şekilde Dilovası Belediyesi’nin de taşınmaz devir yaptığı belirlendi.

Dilovası Belediyesi için hazırlanan Sayıştay raporuna göre, Dilovası Belediyesi mülkiyetinde bulunan iki adet binanın 25 yıllığına, Belediye Meclisinin 3 Şubat 2016 tarihli ve 12 sayılı kararı ile Dilovası Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma Derneğine, 2 Aralık 2015 tarihli ve 74 sayılı kararı ile de Nida Eğitim ve Kültür Vakfı kullanımına tahsis edildiği belirlendi.

Belediye meclisinin tahsis işleminin hangi mevzuat hükmüne göre yapıldığı kararlarda belirtilmemiş olmakla birlikte mevcut mevzuat hükümlerine göre bu tahsisin mümkün olmadığı, adlarına tahsis yapılan dernekler kamu kurumu olmadığı ve ortak hizmet projesi gerçekleştirme protokolü bulunmadığı için Dilovası Belediyesi'nin bu konudaki uygulamasının Kanun hükümlerine aykırılık oluşturduğu değerlendirildi.