Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığından 13 Ekim 2014 günü yapılan duyuruya göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı kadrolarında görevlendirilmek üzere Uzman Erbaş alımı yapacağını duyurdu.

 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş giriş koşullarını yayınladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığının Uzman Erbaş olma koşullarını taşıyan adayların 13 Ekim 2014 tarihinden itibaren mürcatlarını yapabilecekleri açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığından 13 Ekim 2014 günü yapılan duyuruya göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı kadrolarında görevlendirilmek üzere Uzman Erbaş alımı yapacağını duyurmuş olup Kara Kuvvetleri Komutanlığının yaptığı duyuruya göre;

a. Kara Kuvvetleri Komutanlığının uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin; en az lise ve dengi okul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş/er olarak tamamlamış veya halen silahaltında bulunan adaylar ile 13 Ekim 2014 tarihi itibarıyla terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olanlar arasından yapılacaktır.

b. Temin faaliyeti, TABLO-2’deki faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. Ön başvurular, www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ (internet) adresinden 13 Ekim - 31 Ekim 2014 tarihleri arasında alınacaktır. (Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecektir.) 

c. 2014 yılı içinde yapılan ön başvurular, adayların aynı yıl içinde seçim aşaması sınavlarına çağrılmasına kadar geçerli olacaktır. (Aday, 2014 yılında yapılacak ilk sınava çağrılmaz ise ön başvurusu, 2014 yılı içerisinde yapılacak müteakip sınavlar için de geçerli olacak ve aday diğer sınavlara çağrılacaktır.)

ç. Çağrı yapıldığı halde seçim aşaması sınavlarına katılmayan adayların ön başvuru işlemleri sonlandırılacaktır. Bu adayların sınavlara çağrılabilmesi için yeniden ön başvuru yapması gerekecektir. Planlanan tarihteki sınavlara geçerli bir mazereti dolayısıyla katılamayacak olanlar, sınav tarihinden önce K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına (Cebeci/ANKARA) dilekçe vermek/göndermek suretiyle (Mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda.) müteakip sınavlara planlanabilecektir.

d. Adayların 2014 yılı içerisinde seçim aşaması sınavlarına bir defa katılma hakları vardır. Seçim aşaması sınavlarına katılan adaylara aynı yıl içerisinde ikinci defa ön başvuru yapma hakkı verilmeyecektir.

e. Uzman erbaş ön başvuruları, genel ağ üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

f. Ön başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile seçim aşaması sınavları; K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığında (Cebeci/ANKARA) icra edilecektir. Adayların bütün işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanacak ve tüm aşamalarda başarılı olan adaylar asker hastanesine (rapor almak üzere) sevk edilecektir.

g. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi ve mülakat yapılmaktadır.

ğ. Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar, diploma, bonservis, sertifika, kurs belgesi vb. ilave yetenekleri de dikkate alınarak idarece uygun görülen sınıfa sınıflandırılacak/yerleştirilecektir.

h. Seçim aşaması sınav tarihleri www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara, posta ile tebligat yapılmayacağı duyurulmuş olup...

 

KKK Başvuru İlanı ve Kılavuz İçin Tıklayınız

 

KKK Uzman Çavuş Başvurusu İçin Tıklayınız