Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk defa 'İllerde Yaşam Endeksi' raporunu yayınladı. 2015 yılı verilerine göre derlenen rapor, konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere, 11 başlığı içeriyor. Endekste 41 gösterge inceleniyor. Endeks, 0 ile 1 arasında değer alıyor ve 1’e yaklaştıkça daha iyi bir yaşam düzeyini ifade ediyor.

 
SAĞLIKTA 48. SIRADAYIZ
Bu ölçümler sonucunda TÜİK ilk sonuçları açıkladı. Buna göre, Isparta, yaşam endeksinde en yüksek endeks değeri ile ilk sırayı aldı. Isparta’yı sırasıyla Sakarya ve Bolu takip etti. Endekste son sırayı Muş aldı. Muş’u Mardin ve Ağrı takip etti. Raporda Kocaeli’yle ilgili önemli verilere de yer verildi. Kentimiz yaşam kalitesi bakımından 23. il olurken, çalışma hayatında 10, gelir ve servet sıralamasında 4, sağlıkta 48, eğitimde 38, çevre sıralamasında 30, sivil katılımda 2, altyapı hizmetlerine erişimde 10. sırada yer aldı.
 
SOSYAL YAŞAM YOK
Kentimizin en büyük sıkıntı yaşadığı konular ise güvenlik, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti oldu. Neredeyse hiçbir kültürel aktivitenin yer almadığı, vatandaşların sadece Şehir Tiyatroları’na muhtaç bırakıldığı, eğlence merkezi Barlar Sokağı’nın şehir merkezi dışına taşınmak istendiği kentimizde sosyal yaşam dibe vurmuş durumda. TÜİK sıralamasında sosyal yaşam açısından Kocaeli pek çok Büyükşehir Belediyesi’nin ardında kalarak 33. kent oldu. Yaşam memnuniyeti sıralamasında 57. sırada olan kentimiz, güvenlik açısından ise 70. sıraya girebildi.