Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir. Adaylar http://perdb.kocaeli.edu.tr/is/Forml_b.doc adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, 2 adet fotoğraf, diploma fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve özgeçmişi ile birlikte,

a) Doçent kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını doçentlik belgesi ve özgeçmiş ile birlikte 4 takım sunacaklar.

b) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlar doktora diploması, özgeçmiş ve bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklar.

c) Doçent kadroları devamlı statüdedir.

d) İlan edilen kadro derecesinde olanlar müracaat edebilecekler ve hizmet süreleri ile bulundukları Kazanılmış Hak Aylığı derece ve kademelerini belirten belgelerini vermeleri gerekmektedir. Yurtdışından alınan diploma veya Unvanların Üniversitelerarası Kurul'ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere Duyurulur

BİRİMİ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI DERECE ADEDİ

Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Doçent 2 1

Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 2 1

Fen Edebiyat Fakültesi Analitik Kimya Doçent 3 1

Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Yrd.Doç.3 1

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Yrd.Doç. 5 1

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Yrd.Doç. 5 1