Kocaeli Üniversitesi yeni personel alımları gerçekleştirecek. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'na dayalı olarak çıkarılan yönetmelik ve Kocaeli Üniversitesi'nin ilgili yönerge hükümlerine göre alınacak öğretim elemanı alımı için başvurular 15 gün sürecek. Posta ile gönderimin geçersiz sayıldığıilana başvuru şahsen yapılacak ve özgeçmişler belirlenen kriterlerin de içerdiği bir CD ile sunulacak.Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmekte.Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmekte.Alınacak akademik personellerin bölümleri derecesi ve sayısı şöyle;