Göreve iade edilen kamu görevlilerinin listesi 22.11.2016 tarihli Resmi Gazete'de 677 sayılı KHK ile ilan edildi. Daha
önce ihraç edilen 157 kişi mesleğe iade edilirken, listede Kocaeli'den sadece tek isim yer aldı. İzmit'te görev yapan
hemşire Burcu Uygun Tanrıverdi göreve iade edildi.