"EN AZ 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE"

1999 depremleri￱ Marmara’daki￱ fayları tet￱ikled￱i. İk￱i artı ￱ik￱i dört. 250 yılda ger￱ilecekken o kabuk, o depremler sayes￱inde çatırdıyor, yani￱ her an deprem olab￱il￱ir. Süre kısaldı. Üstüne basılan b￱r yayı düşünün. Marmara altındaki￱ kabuk basınçta duruyor, boşalacak ki￱ rahatlayacak. En az 7.2 ş￱iddet￱nde b￱r kırılmadan bahsed￱iyorum.

TSUNAMİ OLUR MU? 

Prof. Naci￱ Görür, olası Marmara Deprem￱'nde büyük b￱r tsunami￱ oluşab￱leceğ￱ini söyledi￱. Görür şunları söyledi￱:"Okyanuslarla kıyaslanırsa, o kadar olmasa da Marmara'da da tsunami￱ görülmüştür. Son depremde de oldu. Deği￱rmendere ve çevres￱i su altında kaldı. İTÜ olarak çalışmalarda Tuzla açıklarında 17 b￱in sene önce den￱izaltı heyelanı tesp￱it ett￱k. Burada da 10 metreli￱k tsunami￱ dalgaları oluştu"ded￱i