Güneş soru önergesinde, iller bazında merkezi bütçe ististiklerine göre 2013 yılının ilk 10 ayında Kocaeli'nin giderinin 2.736.502.000 TL, Kocaeli'den elde edilen gelirin ise 34.008.513.000 TL olarak gerçekleştiğini belirtti ve bunun Kocaeli için yapılan her 1 TL'lik harcamanın bütçeye 12,43 TL olarak geri döndüğü anlamanı geldiğini vurguladı. Bu oranın 81 il içerisindeki en yüksek oran olduğunun altını çizen Güneş, en yakın İstanbul'un bile 8,81 TL ile Kocaeli'ne yaklaşamadığını açıkladı. Diğer illerle ilgili verileri de açıklayan Güneş, tam 69 ilin bütçe açığı verdiğini de söyledi.
Güneş, bu bilgilerin ardından Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a; Kocaeli'den tahsil edilen vergilerin neden Kocaeli'de kalmadığını; Kocaeli'nin toplam gelir içindeki payının % 10,63 olmasına rağmen, gider içindeki payının yalnızca % 0,83 olmasının adil olup olmadığını ve bu istatistiklere göre Türkiye'yi kalkındıran Kocaeli'ye bütçeden daha fazla pay aktarmayı planlayıp planlamadıklarını sordu.