Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım araştırmasını yayınladı.

 Araştırmaya göre Kocaeli’nin de içinde bulunduğu Doğu Marmara istatistiki bölgede internet kullanım oranı yüzde 58,3 olurken bilgisayar sahibi olanların oranı ise yüzde 57,2 oldu.
 
TUİK’in Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım araştırmasının göre, bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla % 53,5 ve % 53,8 oldu. Bu oranlar erkeklerde % 62,7 ve % 63,5 iken, kadınlarda % 44,3 ve % 44,1’dir. Bilgisayar ve internet kullanım oranları, 2013 yılında % 49,9 ve % 48,9’du. Bilgisayar ve İnternet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24 oldu. Bilgisayar ve İnternet kullanımı tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
 
ERKEKLER DAHA FAZLA SANAL
 
Kocaeli’nin de içinde bulunduğu Doğu Marmara istatistiki bölgede internet kullanım oranı yüzde 58,3 oldu belirtildi. Erkekler yüzde 66,9’la daha çok internet kullan grupken kadınların oranı ise yüzde 49,7 oldu. Bilgisayar sahibi olanların oranı ise yüzde 57,2 oldu. Erkeklerin yüzde 65,1’i, kadınların ise yüzde 49,4’ü bilgisayar sahibi.
 
DÜZENLİ İNTERNET KULLANICISI ARTTI
 
İnterneti 2014 yılının ilk üç ayında hemen her gün veya haftada en az bir defa kullanan 16-74 yaş grubu düzenli internet kullanıcılarının oranı % 44,9 oldu. Bu oran, 2013 yılının aynı döneminde % 39,5’ti.  Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre 2014 yılı Nisan ayında Türkiye genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı % 60,2 oldu. Bu oran 2013 yılının aynı ayında % 49,1’di. Evden internete erişimi olmayan hanelerin % 42,8’i evden internete bağlanmama nedeni olarak internet kullanımına ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Bunu % 31,9 ile internet bağlantı ücretlerinin yüksekliği takip etti.  Genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı % 57,2 oldu. Buna göre hanelerin % 37,9’u sabit genişbant bağlantı (ADSL, kablo TV altyapısı üzerinden kablolu internet, fiber vb.) ile internete erişim sağlarken, % 37’si mobil genişbant bağlantı ile internete erişim sağladı. Darbant bağlantı ise hanelerin % 6’sında internet erişimi için kullanıldı.
 
EN ÇOK EVDE KULLANILDI
 
İnterneti 2014 yılının ilk üç ayında kullanan 16-74 yaş grubu bireylerin % 79,1’i evde kullandı. Bunu % 38,7 ile işyeri, % 30,2 ile akraba, arkadaş evleri, % 23,3 ile alışveriş merkezi, havaalanı, vb. kablosuz bağlantının yapılabildiği yerler ve % 14,3 ile internet kafe takip etti. Ev ve iş yeri dışında internet kullanımı için taşınabilir cihaz kullanımı arttı. İnterneti 2014 yılının ilk üç ayında kullanan bireylerin % 58’i ev ve işyeri dışında internete kablosuz olarak bağlanmak için cep telefonu veya akıllı telefon kullanırken, % 28,5’i taşınabilir bilgisayar (dizüstü, netbook, tablet vb.) kullandı. Bu oranlar 2013 yılının aynı döneminde sırasıyla % 41,1 ve % 17,1’di.
 
SOSYAL MEDYA İLK SIRADA
 
İnternet kullanım amaçları dikkate alındığında, 2014 yılının ilk üç ayında internet kullanan bireylerin % 78,8’i sosyal paylaşım sitelerine katılım sağlarken, bunu % 74,2 ile online haber, gazete ya da dergi okuma, % 67,2 ile mal ve hizmetler hakkında bilgi arama, % 58,7 ile oyun, müzik, film, görüntü indirme veya oynatma, % 53,9 ile e-posta gönderme-alma takip etti. İnterneti 2013 yılı Nisan ayı ile 2014 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde kullanan bireylerin kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşları ile iletişimde internet kullanma oranı % 53,3 oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde (2012 Nisan-2013 Mart) % 41,3’tü. Kullanım amaçları arasında kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme % 51,2 ile ilk sırayı aldı.