Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre yurt içinde veya yurt dışında tıp, tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlar ile eş ve sağlık mazereti nedeniyle yapılan 70. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlandı. Buna göre; Kocaeli'ye 18 hekim ve 5 yeni uzman hekim gelecek.
Bu atamalarla birlikte ilimizde 82 olan hekim sayısı100’e yükseldi, 771 olan uzman sayısı 776’ya yükseldi.