Öğretim üyeleri Mühendislik Fakültesi’ne bağlı Metalurji ve Malzeme, Çevre, Jeofizik ve Elektrik; Fen Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Kimya, Fizik, Felsefe, Biyoloji ve Matematik; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, İşletme, Siyasal Bilgiler ve Kamu Yönetimi; Eğitim Fakültesi’ne bağlı İlköğretim ve İletişim Fakültesine bağlı Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinde görev alacak.