Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın açıkladığı, 'Üniversiteler Arası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi'ne göre, Türkiye'nin en girişimci 50 üniversitesi arasında birinci geçen yılda olduğu gibi yine Ortadoğu ve Teknik Üniversitesi (ODTÜ) oldu. Kocaeli Üniversitesi 24. sırada yer aldı.

TÜBİTAK tarafından, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi", TÜBİTAK Başkanlık binasında düzenlenen basın toplantısı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından açıklandı. Endeks, üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralayarak, üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasına böylelikle girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlıyor. Endeks ile üniversiteler, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları altında 23 göstergeye göre sıralanıyor. Geçen yıldan itibaren her yıl açıklanma kararı alınan Endeks çalışmalarına, YÖK ve TÜİK'in yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TPE, Kalkınma Bakanlığı, TÜBA, TTGV ve KOSGEB katkı sağladı.

Bakan Fikri Işık'ın açıkladığı rakamlara göre bu sene, ODTÜ 83.09 puanla birinci oldu. Verilen bilgilere göre, Sabancı Üniversitesi (81.44) ve Boğaziçi Üniversitesi (76.34) ODTÜ'yü takip etti. Bakan Işık'ın yaptığı açıklamaya göre, ilk 10' a giren diğer üniversiteler ve puanları ise şöyle: İhsan Doğramacı Bilkent (74.96), Koç Üniversitesi (73.59), Özyeğin Üniversitesi (73.06), İstanbul Teknik Üniversitesi (72.42), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (69.26), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (67.83), Selçuk Üniversitesi (59.58). Kocaeli Üniveristesi listede 24. sırada yer aldı. Öğretim üyeleri 50'nin altında olan üniversiteleri, 'Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksine' tabi tutmadıklarını kaydeden Işık, geçen yıl endekste 136 üniversitenin olduğunu, 2014'te ise bu rakamın 144'e çıktığı bilgisini verdi.

'Üniversiteler Arası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi'ne göre 50 üniversite sırasıyla şöyle:

1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2. Sabancı Üniversitesi

3. Boğaziçi Üniversitesi

4. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

5. Koç Üniversitesi

6. Özyeğin Üniversitesi

7. İstanbul Teknik Üniversitesi

8. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

9. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

10. Selçuk Üniversitesi

11. Yıldız Teknik Üniversitesi

12. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

13. Anadolu Üniversitesi

14. Hacettepe Üniversitesi

15. Ege Üniversitesi

16. Gazi Üniversitesi

17. Atılım Üniversitesi

18. Çukurova Üniversitesi

19. Uludağ Üniversitesi

20. Süleyman Demirel Üniversitesi

21. Erciyes Üniversitesi

22. Çankaya Üniversitesi

23. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

24. Kocaeli Üniversitesi

25. Gaziantep Üniversitesi

26. Yeditepe Üniversitesi

27. Bahçeşehir Üniversitesi

28. İzmir Ekonomi Üniversitesi

29. Ankara Üniversitesi

30. Fatih Üniversitesi

31. Mersin Üniversitesi

32. İstanbul Üniversitesi

33. Dokuz Eylül Üniversitesi

34. Akdeniz Üniversitesi

35. Okan Üniversitesi

36. İstanbul Şehir Üniversitesi

37. Melikşah Üniversitesi

38. Karadeniz Teknik Üniversitesi

39. Galatasaray Üniversitesi

40. İstanbul Medeniyet Üniversitesi

41. Düzce Üniversitesi

42. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

43. Atatürk Üniversitesi

44. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

45. Sakarya Üniversitesi

46. Fırat Üniversitesi

47. Kadir Has Üniversitesi

48. Pamukkale Üniversitesi

49. Niğde Üniversitesi

50. Ondokuz Mayıs Üniversitesi