KOU Studying the Efficiency of Subcutaneous Transplantation of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cell Sheet with 3-D Islet Tissue In Diabetic Rat Model " başlıklı çalışma poster sunumlarında birincilik ödülü aldı.
 
Amerikan Hücre Biyolojisi Derneği-Uluslararası İlişkiler Komitesi ve Maltepe Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen uluslararası katılımlı Tıpta Yenilikler: Diyabet, Kanser ve Bağlantısı Kongresinde Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÖGEM) tarafından gerçekleştirilen " Studying the Efficiency of Subcutaneous Transplantation of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cell Sheet with 3-D Islet Tissue In Diabetic Rat Model " başlıklı çalışma poster sunumlarında birincilik ödülü aldı. Yüksek Lisans Öğrencisi Büşra Öncel Duman, Yrd. Doç. Dr. Ayla Eker Sarıboyacı ve Prof. Dr. Erdal Karaöz tarafından gerçekleştirilen araştırma çalışmasında, laboratuarda ilk kez insülin üreten hücreler ve kök hücreler kullanılarak hazırlanan 3 boyutlu doku greftlerinin diyabetik hayvan modelin etkinliği gösterildi.