Önceki gün milletvekillerinin görev yapacağı komisyonlar parti grupları tarafından belirlendi. Geçtiğimiz dönem Kamu İktisadi Komisyonu (KİT)’nda görev yapan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar tecrübesiyle partisi tarafından tekrar KİT komisyonun da görevlendirildi.

24. Dönem den sadece Akar KİT komisyonunda görevine devam edecek.
Türkiye’nin en önemli komisyonu olarak bilinen, mevcut Anayasal sistemde en üst denetim organlarından birisi konumunda olan KİT Komisyonu’nda grup sözcüsü olması beklenen Akar’a ayrıca uluslararası komisyonlardan olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA)’nde görev verildi.
Temel görevi, AGİT ülkeleri arasındaki siyasi diyaloğu parlamenterler düzeyine de taşımak olan AGİTPA’ da 56 AGİT katılımcısı ülkeden toplam 320 milletvekili görev yapıyor.
CHP de asil üyeliklere CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar seçildi.