Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5 Temmuz 2014 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınarak toplam 7 sözleşmeli personel alınacak.
 
SGK sözleşmeli 2 elektrik, 2 makine, 1 harita mühendisi, 1 mimar ve 1 şehir plancısı alacak. İşe alınacak adayların belli başvuru şartlarına sahip olmaları gerekiyor. Başvuru şartları arasında başta, 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 85 puan almış olmak.  Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 
Başvurmak isteyenlerin, gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde www.sgk.gov.tradresinde yayımlanan ilan ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri eksiksiz olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı adresine posta yoluyla veya bizzat müracaat etmek suretiyle teslim etmiş olmaları gerekiyor.
 
Eksik belge ile yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Bu kişiler hiç bir hak talep edemeyecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.