Tarhan, 20 yıl boyunca günlük 75 bin araç geçişinin garanti edildiği bu projeyle ilgili bu sayının altına düşülmesi halinde, Karayolları Genel Müdürlüğü yani devletin, farkı işletmeciye ödeme yapacağını kaydetti.

GARANTİ EDİLDİ

İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü’nün 2010′da temelinin atıldığında, “Köprüden geçmek isteyen araçların 35 dolar artı KDV ve yolun geri kalanı için de kilometre başına 0.035 TL ödeme yapması gerekecek” diye açıklandığını hatırlatan Tarhan, şunları kaydetti: “Bugün doların 2.89 lira olması sebebiyle geçiş ücreti 120 liraya yükselmiştir. İzmit Körfez Geçiş Köprüsü ve Otoyolu’nu alan firma hangisidir? İhale bedeli ne kadardır? Bu firma ile yapılan anlaşmaya göre; İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü’nden geçecek araç sayısı ile otoyolu kullanacak araç sayısını garanti edilirken, geçişlerde belirlenen ücreti ve araç sayısını neye göre hesaplanmıştır?

SABİT ÜCRET Mİ?

Geçiş yapacak araçlar için belirlenen ücret tüm araçlar için sabit midir? Yoksa araç türlerine ve tonaj ağırlıklarına göre geçiş ücretleri farklı mı olacaktır? Araç geçiş ücretlerini yıldan yıla belirleme yetkisi kime aittir? Bir üst limit var mıdır? Eğer bu yetki şirkete ait ise açılışı takip eden yıllarda şirket köprü geçiş ve otoyol ücretlerine yüksek bir zam yapar ve bu zam da köprü ve otoyolu kullanan araç sayısında bir düşüşe neden olursa bu düşüş nedeni ile oluşan fark kim tarafından nasıl karşılanacaktır?

ÇED BAŞLATILACAK MI?

Kasım 2015 itibariyle, asgari ücretin 1.000 lira, açlık sınırının 1.390 lira ve yoksulluk sınırının da 4.530 lira olduğu ülkemizde, İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü ve Otoyol için belirlenen fiyatların döviz üzerinden belirlenip, lira üzerinden geçecek araçlara fatura edilmesi gerçekten tüketici lehine midir? Orhangazi-İzmir Otoyolu ve İzmit Körfezi geçiş projesinin ÇED raporundan muaf sayılmayacağına dair İdare Mahkemesi’nin kararına uyularak, inşaat faaliyetleri durdurulup ÇED süreci başlatılacak mıdır?”