Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı kurulduğu günden bu yana çocukların hayatlarında var olmaya devam ediyor.19 yıldır ilköğretime devam eden çocuklara, “Okul dışı eğitim desteği “ vermeye odaklanan TEGV, eğitim alanında en yaygın sivil toplum kuruluşu olmayı başardı. Akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde ayrım gözetmeyen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen TEGV, bu amacını gerçekleştirirken yanındaki en büyük güç ‘Gönüllüler’ oluyor. Ülkemizdeki çocukların geleceklerini düşünen, emeklerini, zamanlarını bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilinciyle çocuklarımıza aktaran gönüllüler, yarının aydınlık insanlarının oluşmasına en büyük katkıyı sağlıyorlar.
 
KİMLER GÖNÜLLÜ OLABİLİR?
18 Yaşını bitirmiş, en az lise mezunu, vakfın amaç, misyon ve vizyonunu benimseyen herkes gönüllü olabilmekte. TEGV’in internet sitesi üzerinden yapılan başvurular sonucu gönüllülük sürecine giren adaylar, en kısa sürede çocuklarla çalışma yapmaya başlayabilmekte. Sen de çocukların hayatlarında bir ışık olmak istiyorsan, TEGV’in internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilir, TEGV Körfez Öğrenim Birimi’nde gönüllülük yapabilirsin.