Projeyle, kamuya ait verilerin siber saldırılara karşı güvenli saklanmasını ve kullanımı artacak bulut bilişim teknolojilerinin millileştirilmesi amaçlanıyor. 

Tübitak, Kalkınma Bakanlığı desteğiyle 'Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı' kuruyor. Projede yer alan Gediz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk Gümüşkaya, kamuya ait tüm verilerin siber saldırılara karşı güvenli saklanmasını ve kullanımı artacak bulut bilişim teknolojilerinin millileştirilmesini sağlayacağını söyledi.

Gümüşkaya, projesinin, Kalkınma Bakanlığı'nın 100 milyon liralık desteğiyle TÜBİTAK'ın Gebze'deki Marmara Araştırma Merkezi'nde 3 yılda hayata geçirilmesinin planlandığını ifade etti. Projeyle, kamuya ait verilerin siber saldırılara karşı güvenli saklanmasını ve kullanımı artacak bulut bilişim teknolojilerinin millileştirilmesini sağlayacağını kaydeden Haluk Gümüşkaya, kapsamda ilk etapta bilgisayar ortamındaki bilgi ve belgelerin depolanacağı veri merkezi oluşturulacağını ve milli bulut bilişim yazılım ağ altyapısının geliştirileceğini dile getirdi.

SİBER SALDIRILAR

Projenin, önemi giderek artan bulut bilişim hizmetleri ile teknolojisinde milli standartların hazırlanmasını ve ulusal verilerin siber saldırı gibi olası tehlikelere karşı güvenli saklanmasını sağlayacak araştırmalara ortam oluşturacağını ifade eden Gümüşkaya, şu bilgileri verdi, "Kurum ve kuruluşlar, büyük maliyet gerektiren geleneksel bilgi işlem altyapıları kurmadan, bu hizmeti bulut bilişim sağlayıcılarından alabilecek.

GÜVENLİ DEPOLAMA

Bilgilerini güvenli ve her an ulaşılabilir ortamda depolayıp, bu verileri internet ortamından genel ya da özel paylaşıma sunabilecek. Bulut bilişim, altyapı yatırımı ve tesis işletme harcaması gerektirmiyor. Yakın gelecekte bilgisayara yüklenen uygulamaların yerini bulut uygulamaları alacak. Bilgiyi bulma, bilgiye erişim ve bilgiyi kullanma bulut ve kablosuz teknolojiler sayesinde daha ucuzlayacak ve kolaylaşacak. Birden fazla bulut üzerinde kurulmuş sosyal servisler sunulacak. Standartlara bağlı olarak modüler yazılım servislerinden yeni uygulamalar geliştirmek kolaylaşıp yaygınlaşacak. Günlük yaşamda masaüstü kişisel bilgisayarların rolü azalacak. Her yerden ve her zaman buluta bağlanılabilecek."