Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, iki gün önce yapılan “Uyuşturucu ile Mücadelede Üniversitelerin Rolü ve Kurumlararası İşbirliği” toplantısında görüş birliğine varılan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda, uyuşturucu ile mücadelenin, “eğitim” “uygulama” ve “araştırma” boyutlarının ele alındığını ifade etti. Kapıcıoğlu, şu bilgileri verdi: “Özellikle üniversitelerimizin tıp fakülteleri başta olmak üzere sağlık alanında lisans eğitimi veren programlar ile hukuk ve eğitim fakültelerinde ve gereken diğer lisans programlarının müfredatlarına uyuşturucu ile ilgili konuların eklenmesi konusu öne çıktı. Aynı zamanda tıpta ve dış hekimliğinde uzmanlık eğitimlerinin müfredatlarına da uyuşturucu ile mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili ilaveler yapılması konusunda tavsiye kararı alındı.” Kapıcıoğlu ayrıca İŞKUR tarafından uyuşturucu tedavisi gören ya da uyuşturucu bağımlılarına iş imkânlarının sağlanması açısından üniversitelerle iş birliğinin geliştirilmesinin öne çıktığını vurguladı.