Bir süre önce karma yurt uygulamasına son vererek var olan karma yurtları ayırmaya başlayan Yurt-Kur, yurt çalışanlarını da erkekse erkek , kadınsa kız yurtlarında görevlendirecek. Kız yurtlarında çalışan erkek elemanların görevlerine son verileceği yönündeki iddiaların ise doğru olmadığı kaydedildi. 

‘Kızlı-erkekli öğrenci evi’ tartışmasının ardından kız yurtlarındaki erkek hizmet personelinin görevlerine son verileceği yönünde haberler gündeme geldi. Konuyla ilgili Yurt-Kur’dan edinilen bilgiye göre, kız yurtlarındaki erkek personel işten çıkartılmayacak ancak erkek yurtlarına kaydırılacak. Aynı şekilde erkek yurtlarında çalışan kadın personel de artık kız yurtlarında görevlendirilecek. Bu kararın karma yurt uygulamasına son verilmesi ve bu doğrultuda var olan karma yurtların kız ve erkek şeklinde ayrı kampuslara taşınması sonrası alındığı belirtildi. Çalışanlara ilişkin düzenlemenin özellikle kız yurtlarındaki kız öğrencilerin talebi olduğu vurgulandı.