Araç değer kaybı, kaza sebebiyle onarım gören araçların ikinci el piyasa değerlerinde meydana gelen maddi kaybı ifade eder.

Aracınız kazada herhangi bir hasar görmüşse tamamen ve en düzgün şekilde tamir edilmiş olsa dahi aracınızda değer kaybı oluşur. Bu konuda dikkat edilmesi gereken husus hasar gören bölgenin hiç onarım görmemiş ya da benzer nitelikte bir onarım görmemiş olmasıdır.

Örnek vermek gerekirse; daha önce başka bir kaza sebebiyle boyanan bir parçanın daha sonra başka bir kaza sebebiyle tekrar boyanması değer kaybına sebep olmazken; bu parçanın değiştirilmiş olması ülkemiz koşullarında değer kaybına sebep olabilecektir.

Ayrıca iki yaşında ve 35.000 kilometrede bir aracımız olduğunu, daha önce herhangi bir kaza geçirmeyen bu aracımızın piyasa bedelinin de  60.000 TL olduğunu varsayalım. Kaza sırasında aracımızda meydana gelebilecek hasarın büyüklüğü ile aracımızın yaşayacağı değer kaybı doğru orantılıdır. Ortalama büyüklükte ki bir hasar yüzünden aracımızın piyasa değerinin onarım sonrasında 55.000 TL ‘sına düştüğünü kabul edelim, işte bu arada ki 5.000 TL tutarında ki fark aracımızın yaşayacağı değer kaybıdır.

Araç değer kaybı tazminatından kazada kusurlu bulunan tarafın araç sahibi, sürücüsü ve trafik sigortası müteselsil ve müştereken sorumludur.

PEKİ ARAÇ DEĞER KAYBI NASIL HESAPLANIR?

Araç değer kaybı hesaplamasında hasar gören aracın;

* Hasar geçmişi ve niteliği * Kilometresi * Marka ve model bilgisi * Üretim yılı *Trafiğe çıkış tarihi

* Pazar değeri ve bunlar gibi bir çok faktör dikkate alınarak hesaplanır.

 ARAÇ DEĞER KAYBI ZAMAN AŞIMI SÜRESİ

Araç değer kaybı davalarında zaman aşımı süresi 2 yıldır.

Zamanaşımı süresi kaza tarihinden itibaren başlar. Son iki yıl içinde kaza yapmışsanız araç değer kaybınızı talep edebilirsiniz.

Hesaplamada kriterlerinde eksperlerin kaynaklı ana parçalarda düzeltme varsa takdir edeceği baremler vardır ancak değişim yapılmış ise takdir hakkı yoktur. Parça adedi vs. de ekspere bir takım takdir edeceği alanlar bırakılmıştır.15.000 km yigeçen araçlarda formül daha düşük hesaplanacak şekilde uygulanmıştır.

Mini onarım hasarları, iskelet ve şaside hasar olmayan vidalı parçalarda yapılan onarım değişimin teminat dışı olduğunu belirtmiştir. Bu madde uygulamada değer kayıplarında en sıkıntılı olacak maddedir.Vidalı parçanın ne olduğu hususu tartışmalıdır.

Değer Kaybı hak sahibinin, kaza veya zararın tespit edilebilmesi için gerekli tüm belgeleri sigortacının merkez veya şubelerinden birine ilettiği tarihten itibaren sekiz işgünü içinde tazminatı hak sahibine öder.

 Ancak bu yeni uygulama sonrasında sigorta primlerinde yaklaşık iki katı artış yapılmıştır.

Baz Değer Kaybı = Aracın Rayiç Değeri x %10 Total Değer Kaybı = Baz Değer Kaybı x Hasar Boyutu Katsayısı x Araç Kullanılmışlık Düzeyi (Km) Katsayısı Hasar Boyutu Katsayı Araç ana gövdesinde (şasi) ağır hasar 1.00 Araç ana gövdesinde ve sökülebilir / takılabilir parçalarda büyük hasar 0.75 Araç gövdesinde ve sökülebilir / takılabilir parçalarda orta şiddette hasar 0.50 Araç gövdesinde ve sökülebilir / takılabilir parçalarda küçük hasar 0.25 Alternatif onarımla giderilebilir derecede basit hasar 0.00 Kullanılmışlık Düzeyi (Km) Katsayı 0-14.999 km 1.00 *15.000-29.999 km 0.80 *30.000-44.999 km 0.60 *45.000-59.999 km 0.40 *60.000-74.999 km 0.20 *75.000 ve üzeri km 0.00