Laiklik; devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmamasını ve devletin dinler karşısında tarafsız olmasını savunan prensiptir.


Atatürk'e göre lâiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürluğü de demektir.


Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne diyor laiklikle ilgili;


“Türkiye’de anayasa laikliği, devletin her dine eşit mesafede olması olarak tanımlar. Laiklik kesinlikle ateizm değildir. Ben Recep Tayyip Erdoğan olarak Müslümanım ama laik değilim. Fakat laik bir ülkenin başbakanıyım. Laik bir rejimde insanların dindar olma ya da olmama özgürlüğü vardır. Çünkü laiklik din düşmanlığı değildir. Laiklikten korkmayın. Umarım ki Mısır’da yeni rejim laik olacaktır.” 


Evet birisi Meclis Başkanı Kahraman’a da önce laikliği anlatmalı, anlatmalı ki bunun bir ihtiyaç mı yoksa siyasi bir sorun mu olduğuna karar verebilsin.


Laiklikle din ve devlet işlerini birbirinden ayırt edebilirsin örneğin. Bu çok önemli neden mi;
Yarın öbür gün dini kullanan bir terör örgütü tarafından kandırılma olasılığın ortadan kalkar da ondan.