Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne 2547 sayılı Kanun uyannca bir (1) adet Profesör alınacaktır. Atama ile ilgili ayrıntılı bilgiye web sitemizin http://www.gyte.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

BirimiBölümüAnabilim DalıUnvanıAdediAranan Nitelikler
MÜHEN- DİSLİK FAKÜL- TESİELEK- TRONİK MÜHEN- DİSLİĞİELEKTRO- MANYETİK ALANLARPROFESÖR1Elektromanyetik fırlalcılann modellenmesi, dispersif ortamlarda elektromanyetik dalga yayılımı ve su alt ortamında akustik dalga yayılmı konulannda analitik ve / veya nümerik zaman uzayı yöntemleri kullanarak çalışma- lar yapmış olup ve bu konularda SCI ve SCI- Expanded indeksine giren dergilerde yayın- lanmış makaleleri bulunmak.